Záložka Začínáme - obecně

Záložka Začínáme je k dispozici ve většině dokladových agend. Jedná se o pomocnou záložku, jejíž nosný význam spočívá především ve "zpřítulnění" systému uživatelům. Měla by pomoci hlavně začínajícím uživatelům snáze se v systému zorientovat.