SCM

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu SCM.

Zde naleznete popis modulu: SCM

1 - SCM Bilance
Vývoj
Pokrytí dokladu
Průvodce zajištěním zdrojů
Poskytovatel dat
2 - Nastavení Datové zdroje
Sady datových zdrojů
Definice sloupců bilance
Funkce pro zajištění
Pravidla pro zajištění zdrojů
Nastavení SCM
3 - Poptávky Poptávkové listy
Poptávky vydané
Poptávané položky
Důvody neúspěchu oslovených dodavatelů
4 - Hodnocení dodavatelů Hodnotící kritéria
Oblasti hodnocení
Hodnocení dodavatelé
Průvodce hodnocením dodavatelů
Průvodce schvalováním dodavatelů
Výsledky hodnocení dodavatelů

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložce SCM ze složky ABRA Gen z okna pro spouštění agend.

Před prvním použitím je doporučeno seznámit se minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Záložka SCM obsahuje stěžejní agendy modulu, tj. agendy pro zobrazování dat, což je Bilance, Vývoj skladové položky, Pokrytí dokladu. Bilance slouží pro komplexní vyhodnocování požadavků na skladové karty a jako podklad pro jejich následné zajištění. Můžeme tak sledovat zajištění vybraných položek s ohledem na další vstupy a výstupy jiných agend. Tj. za vybrané skladové karty nebo jejich skupiny lze získávat přehled o stavech skladu, limitech, objednaném množství v agendě Objednávek vydaných, požadovaném množství v Požadavcích na objednávky vydané, objednaném množství v agendě Objednávek přijatých, o množství materiálu a polotovarů požadovaném Výrobními příkazy nebo Požadavky na výrobu, množství výrobků a polotovarů, které zajistí/vyrobí Požadavky na výrobu nebo Výrobní příkazy, množství materiálů zboží/výrobků vydané výdejkami materiálu či dodacími listy za vybrané období apod. V agendě Vývoj lze pro jednotlivé skladové karty zobrazovat časovou osu s konkrétními doklady a tím sledovat budoucí vývoj stavu dané položky, případně zjistit přesný datum dosažení záporného stavu a tedy nutnosti objednávat. Tím je možné objednávat materiál v termínech, kdy je přesně potřeba. V agendě Pokrytí dokladu je možné sledovat stav zajištění (disponibilitu) vybraného dokladu zdroji. Čili umožňuje zjistit, zda je doklad zajištěn a je možné jej expedovat zákazníkovi nebo začít vyrábět. Rychle lze zobrazovat stav náhrad, pokud se nedostává množství na originální kartě. Průvodce zajištěním zdrojů je nástroj umožňující jednoduchou tvorbu dokladů pro zajištění disponibility požadovaných skladových položek.

Záložka Nastavení obsahuje řadu číselníků, které se k tomuto modulu rovněž váží. Datové zdroje, Sady datových zdrojů a Definice sloupců jsou definiční číselníkové agendy obsahující definice, z jakých dat se bude čerpat a jaká data se budou zobrazovat v agendách Bilance, Vývoj a Pokrytí dokladu. Každý uživatel může používat jiné dat. zdroje a jiné definice. Tím lze docílit požadovaného způsobu zobrazení údajů právě daným uživatelem. Agenda Nastavení specifikuje další potřebná nastavení. Pravidla pro zajištění a Funkce pro zajištění tvoří součást nástroje umožňujícího jednoduchou tvorbu dokladů pro zajištění disponibility požadovaných skladových položek.

Agendy SCM jsou integrovány do ostatních modulů, tj. ze všech agend, kde se pracuje se skladovými kartami a kde to má význam, je možné agendy SCM volat a jednoduše a rychle získávat požadované informace k záznamům těchto ostatních agend.

Nedílnou součástí SCM jsou také QuickReports funkce pro dotazování SCM, které je možné používat v tiskových sestavách, definovatelných sloupcích nebo definovatelných gridech. Funkce pro získávání a přípravu dat SCM jsou k dispozici k použití také z otevřeného rozhraní (OLE).

Záložka Poptávky obsahuje agendy pro provádění poptávkového řízení. Paralelně jsou dostupné i z modulu Nákup. Lze si tedy vystavovat poptávkové listy, evidovat si na nich oslovené dodavatele a stav a výsledek poptávky u nich, vybírat vítězné dodavatele, vystavovat na ně následné objednávky atd.

Záložka Hodnocení dodavatelů obsahuje agendy potřebné pro provádění hodnocení dodavatelů podle různých kritérií definovaných v agendě Hodnotící kritéria (s možností definovat si libovolně svá vlastní kritéria). V agendě Oblasti hodnocení si můžete definovat oblasti (skladového sortimentu), které chcete pro daného dodavatele hodnotit a jak (podle jakých kritérií). V agendě Hodnocení dodavatelé si lze vybírat, které dodavatele hodnotit, a následně pomocí průvodců provádět jejich vyhodnocování a na základě výsledku hodnocení pak jejich schvalování. Pokud je schvalování dodavatelů používáno, bere systém na "schválenost" dodavatelů ohled.

Dále viz popis modulu SCM v charakteristice jednotlivých modulů a skupin agend.