Administrace

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu: Administrace.

1 - Vlastní firma Firemní údaje
Průvodce nastavením firmy
Správa licencí
Průvodce nastavením systému
Pomocné nástroje administrace
Naplánované úlohy
Nastavení automatizačního serveru
2 - Číselníky Období
Řady dokladů
Typy dokladů
Účetní řady
Střediska
Zakázky
Obchodní případy
Projekty
Země
Měny
Typy příjmů
Typy výdajů
Konstantní symboly
Způsoby dopravy
Způsoby úhrady
Kraje
Okresy
Poštovní úřady
Placené svátky
Kurzovní lístek
Definovatelné B2B importy
Skupiny záznamů
Způsoby komunikace
Druhy směn
Pracovní kalendář
Obrázky
3 - Uživatel Nastavení klienta
Servisní knížka
4 - Role a přístupová práva Skupiny rolí
Role
Uživatelé
5 - Sledování změn Provedené změny
Nastavení sledování změn
6 - Správa dat Zálohování dat
Obnova dat
Vytvoření nové firmy - nové spojení

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložkám Administrace, Nastavení, Cizí měny a Sledování změn a ze složky ABRA Gen z okna pro spouštění agend.

Před prvním použitím je doporučeno seznámit se minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Záložka Vlastní firma zahrnuje agendy pro základní nastavení systému a jeho chování prostřednictvím řady globálních parametrů a aktivaci podle zakoupených licencí. Dále jsou zde agendy určené pro správu naplánovaných úloh a nastavení automatizačního serveru, který je pro ně nezbytný.

Záložka Číselníky obsahuje řadu podpůrných číselníků, které se využívají z různých míst celého systému.

Záložka Uživatel zahrnuje agendy pro doplňkové nastavení klientské instalace a dále agendu pro záznamy servisního charakteru.

Záložka Role a přístupová práva obsahuje agendy pro správu uživatelů a jejich přístupových práv do zbývajících částí systému. Při nastavování práv se využívá systémů rolí, kdy se práva nastavují pro role a konkrétním uživatelům se pouze přiřazují odpovídající role. Pro snazší správu přístupových práv je možno práva definovat i pro skupiny rolí. Role však mají i řadu dalších využití v systému a jejich správné nastavení je velmi důležité. Více viz Role obecně.

Záložka Sledování změn je určena pro sledování změn provedených v datech, tj. kdy, kdo a jakým způsobem prováděl změny (přidávání záznamů, mazání a opravy) v různých agendách.

Záložka Správa dat slouží pro provádění zálohování a případných obnov dat ze zálohy. Dále umožňuje vytvořit databázové spojení pro novou firmu.

Do v. 12.05 včetně zde také byla k dispozici agenda "Import z ABRA Gold" . Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Import z ABRA Gold" - kde je?

Do v. 14.01 včetně zde také byla k dispozici agenda "Zjednodušený import z ABRA Gold/Classic" . Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Zjednodušený import z ABRA Gold/Classic" - kde je?

Do verze 16.03.11 zde také byla k dispozici skupina agend Replikace (pokud byly licencovány). Replikace však byly s verzí 16.03.11 bez náhrady odstraněny a již se nepoužívají.