Aktualizace systému ABRA Gen (update a jiné aktualizace)

Systém ABRA Gen se neustále vyvíjí a je doplňován o novou funkcionalitu, nové úpravy plynoucí ze změn legislativy příp. o opravy nalezených nedostatků a měl by být průběžně aktualizován. Úpravy a novinky jsou uživateli k dispozici v rámci vyšší verze programu příp. ve formě jiných forem aktualizací.

Informace o novinkách a provedených úpravách oproti předchozím verzím, viz sekce Změny ve verzích.