Logování běhu aplikace

Všechny součásti systému ABRA Gen obsahují logovací subsystém, který umožňuje podrobné logování činnosti aplikace do souborů. Logování používá typicky technik dodavatele systému při problémech s aplikací, při hledání řešení pro optimalizaci dotazů apod. Logování může použít i zkušený uživatel, avšak v tomto případě doporučujeme, aby své kroky konzultoval s dodavatelem systému. Konfigurace logování se provádí pomocí souboru NEXUS.CFG v sekci logování. Ve stanoveném intervalu (výchozí hodnota je 1 minuta) aplikace čte tento soubor a změny v parametrech logování okamžitě aplikuje, proto je možné logování zapínat a vypínat i za běhu aplikací.

Vzhledem k tomu, že zapnuté logování má negativní vliv na výkon aplikací, doporučujeme v produkčním systému při plné zátěži logování zapínat jen na nezbytně nutnou dobu.

V sekci logování souboru Nexus.cfg jsou mj. k dispozici parametry Enabled pro povolení/zakázání daného druhu logování, Level pro nastavení úrovně logování, LogDirectory pro nastavení adresáře pro ukládání logovacího souboru, nastavení, zda logovat do souboru či do paměti aplikačního serveru a řada dalších: