Konfigurační soubor Nexus.cfg - oddíly a parametry

Nexus

Nexus

Nexus.cfg

Soubor NEXUS.CFG slouží pro základní konfiguraci systému. Vytváří se automaticky během instalace a má strukturu běžného INI souboru s několika sekcemi. Typicky obsahuje sekce [Client] a [Server]. Může ale mít i řadu dalších sekcí.

Dále je uveden seznam jednotlivých sekcí a popis vybraných konfiguračních parametrů souboru NEXUS.CFG.