Nastavení Web API

Konfigurace jednotlivých komponent jsou uloženy v souborech ve formátu JSON v adresáři, kde se komponenty nacházejí. Ve výchozím stavu po instalaci nejsou konfigurační soubory k dispozici. V instalačním adresáři ABRA Gen jsou v podadresáři ..\Doc\webapi šablony konfiguračních souborů, které slouží ke konfiguraci Web API. Vzorové šablony konfiguračních souborů je nutné nakopírovat do adresáře v instalačním adresáři ABRA Gen, přejmenovat je (resp. odstranit koncovku tmpl) a případně je dle potřeby upravit.

Dále je uvedeno, jak konfigurovat jednotlivé části:

Aby bylo možné Web API úspěšně provozovat, je potřeba mít splněny ještě další předpoklady nesouvisející přímo s nastavením Web API. Přehled naleznete v kapitole ABRA API Tutoriál - Nastavení a příprava rozhraní Web API.