OpenAPI dokumentace REST API systému ABRA Gen

Open API je standardní definice Web API, pomocí níž je API podrobně popsáno, tj. jaké má resourcy a co je na nich možné provádět za operace atd.

Naleznete v ní mj.:

  • definice všech BO a všech resourců
  • zdokumentované všechny metody, které je možno na resourcech použít
  • typy chyb, které Web API vrací
  • apod.

Pro používání OpenAPi je prozatím zapotřebí mít spuštěný aplikační server. (Tj. mít v nexus.cfg v části [Client] nastaveno Local na hodnotu 0.)