Struktura URI

URI jsou postaveny na "procházení zdrojů". Základním zdrojem je spojení, pod ním jsou dostupné další zdroje, např. Objednávky přijaté. Ty pak mají "pod sebou" např. své řádky, čerpací manažery atd.

Výjimkami (kdy URL neobsahuje spojení) jsou základní zdroj poskytující informace o systému a také systémový zdroj sloužící k profilování výkonu.

Nové zdroje (Business objekty - BO) se vytvářejí zasláním JSON reprezentace příslušného objektu http metodou POST do kolekce BO příslušného typu. Jejich aktualizace se provede obdobně metodou PUT.

Při vytváření a změnách BO v ABRA Gen záleží na pořadí vyplnění jednotlivých položek (výsledek zpracování může být na tomto pořadí závislý). Aby bylo při zasílání požadavků prostřednictvím Web API možné toto pořadí ovlivňovat, jsou v rámci zpracování požadavků položky BO vyplňovány ve stejném pořadí, v jakém jsou zadány ve vstupním JSON objektu.

Z tohoto důvodu může být v praxi i v ilustračních příkladech uvedených v této kapitole a na dalších místech nápovědy nezbytné dodržovat pořadí položek v JSON objektech.

Vysvětlíme na příkladu.

Obdobný princip platí i pro používání OLE rozhraní.

Při procházení zdrojů (kolekcí i jednotlivých objektů) je zohledňováno nastavení ochrany dat. Stejně tak jsou zohledňována práva k chráněným objektům.