Web API zdroje pro funkce v MS Excelu

V rozhraní Web API je implementováno několik speciálních zdrojů, které je možné využít ke snadnému vytváření nejrůznějších přehledů v celé řadě oblastí - účetnictví, skladové hospodářství, prodej, evidence a odpisy majetku, mzdy a personalistika a další. Přestože jsou primárně navrženy pro potřeby dodávaných funkcí pro MS Excel, dají se používat i samostatně v libovolném prostředí, stejně jako všechny ostatní Web API zdroje.

K využívání všech uvedených zdrojů (turnover, turnover-simple, balance, stock, moves, sale, receivable, payable, depreciation, asset, payroll) je zapotřebí licence na WebAPI doplňky. Licencí je podmíněna dostupnost Web API zdrojů, takže bez ní nebudou fungovat ani Funkce pro MS Excel, které se do těchto zdrojů dotazují.

Výsledky jsou vraceny v podobě prostého textu (odpovědí na každý požadavek je jedna číselná hodnota), nikoli ve standardně podporovaném formátu JSON.