Privilegia obecně

Kromě funkcí (chráněných právy k funkcím) a kromě vybraných objektů (chráněných právy k objektům) lze v systému chránit provedení některých speciálních akcí resp. použití některých vybraných agend, a to přiřazením tzv. privilegií. Privilegia povolují danému uživateli přístup ke speciálním akcím, jako je např. obnova či zálohování dat.

Privilegia se uživatelům nastavují prostřednictvím rolí nebo skupin rolí. Tj. privilegia se nastavují v záložce Privilegia v agendě rolí nebo skupin rolí, přičemž danému uživateli jsou přiřazeny jemu odpovídající role, resp. skupiny rolí, z jejichž kombinace jsou poté pro uživatele vyhodnocena tzv. efektivní privilegia.

Význam jednotlivých privilegií: