Reporty segmentace trhu a aktivit

Agenda umožňuje pořizovat různé přehledy ze skupiny CRM.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Popis

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky CRM nebo Projektové řízení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky CRM nebo Projektové řízení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Agenda je obdobného vzhledu jako průvodce, obsahuje tedy typické společné prvky průvodců. Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny průvodce viz Typy průvodců, zásady pro průvodce.

V této agendě lze pořizovat reporty aktivit a dále různé reporty segmentace trhu dle různých kritérií.

U každého reportu se nejdříve definují omezení, pak se provede výběr dat a jejich tisk. Stejně jako u omezování nebo označování v agendách je možné vytvořené omezení uložit pro příští použití.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - skupina CRM (CRM, aktivity, segmentace, kampaně).