Segmentace trhu - obecně

Systém disponuje nástroji pro provádění segmentace firem (pro podporu marketingu). Za tímto účelem je v agendě Adresář firem podpora zařazování firem do kategorií a k dispozici je následná možnost filtrování firem a vytváření reportů dle těchto kategorií. Díky těmto položkám (segmentaci) lze z jednolité masy zákazníků vytvořit soubor jasně definovaných mikro-segmentů, jež umožní efektivnější přístup a zvýšení pravděpodobnosti vstřícné odezvy např. při cílených marketingových kampaních. Segmentace tedy umožňuje zlepšení práce s daty CRM z hlediska reportování, obesílání atd.