Skonta při včasné úhradě

V této kapitole naleznete výklad základních principů systému automatických skont při včasné úhradě, jak je implementován v systému ABRA Gen.