Statistická šetření o ceně práce (Trexima)

Systém ABRA Gen podporuje možnost evidence údajů potřebných pro statistická šetření o ceně práce požadovaná ministerstvem práce a sociálních věcí a export šetření o ceně práce, které mají statistickému úřadu povinně odevzdávat všechny ekonomické subjekty podnikatelské sféry s počtem zaměstnanců nad stanovený počet a také vybrané subjekty s počtem zaměstnanců menším.

Periodicita statistického zjišťování před r.2011 byla čtvrtletní. Od r. 2011 je následující:
Data o pracovních poměrech (MP soubor) se zjišťují pololetně, tj. za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec).
Data o ekonomickém subjektu (MI soubor) se zjišťují stejně jako dosud, čtvrtletně.

Požadovaná data se ČSÚ poskytují elektronicky prostřednictvím služby společnosti Trexima s.r.o.
Vykazování firemních údajů v 1. a 3. kvartálu dle vyjádření společnosti Trexima fakultativní, tedy uvedení i v obdobích, kdy se vykazovat nemá, není na závadu.

Na straně zadávání a evidence sledovaných údajů jsou k dispozici příslušné podpůrné číselníky, z nichž pak zadáváte údaje do údajů Zaměstnanců resp. Pracovních poměrů nebo jiných položek, z nichž se čerpá při sestavování exportu. Z evidovaných statistických údajů pak můžete sestavit příslušné hlášení.

K tomu lze využít:

  • definovatelný export "Výkaz ISPV (Trexima) 2017" (platný od července 2017) v agendě Mzdové reporty. Výsledkem exportu by měl být xml soubor, který si uložíte. Následně jej odešlete na příslušnou instituci (k tomu lze využít např. speciální pořizovací program dodávaný třetí stranou).

Další info viz www.trexima.cz.

Pro exporty obecně platí (viz též Definovatelné exporty resp. Def. exporty z agend - obecné informace), že v rámci provedení exportů lze mj. volbou Vytvořit dokument vytvořit doklad v agendě Dokumenty, který pak mj. může sloužit pro pohodlnou elektronickou komunikaci s příslušnou institucí. Pro výkazy Trexima však další zpracování dokumentu s tímto obsahem není zatím nijak podporováno (není k dispozici příslušný ovladač), Viz zpracování dokumentů. Nicméně si obsah exportu do dokumentů můžete i tak uložit pro následnou archivaci provedeného výkazu.

Pro správné sestavení výkazu je nutné:

Tipy k exportu:

V dialogu "Vyberte příkaz" použijte některou z následujících voleb: