Firemní údaje - záložka Parametry

V této záložce lze navolit mnoho parametrů platných pro vaši firmu. Pomocí parametrů můžete do jisté míry ovlivnit chování programu podle vašich požadavků. Pokud např. nechcete zadávat údaje o dopravě na příjemce, nastavíte příslušný parametr a program se nebude na údaje týkající se úhrady dopravy dotazovat při zadávání příjemky, obdobně, pokud např. nepoužíváte zakázky, můžete si pro ně nastavit Nepoužívat a systém vás pak nebude "zdržovat" přeskakováním položky pro zadání zakázky apod. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.

Jelikož vám vhodné nastavení parametrů může do značné míry ušetřit práci a přizpůsobit program vašim potřebám, doporučujeme vám se s nimi podrobně seznámit.

Parametry jsou rozděleny do několika skupin dle svého významu:

Pokud se některá ze skupin uvedených výše váže na modul, který není aktuálně nainstalován, pak není k dispozici. Volba instalovaných součástí viz např. instalace nové jednouživatelské verze. Hodnoty některých parametrů lze zadat též z Průvodce nastavením firmy.

Pokud některý parametr nastavíte na jinou než výchozí hodnotu, název parametru i upravená hodnota se zvýrazní (zobrazí se tučně). Informaci o tom, jaká hodnota je pro daný parametr výchozí, naleznete ve spodní části formuláře v rámci stručného popisu parametru.

Parametr Používat schvalování je nastaven na jinou než výchozí hodnotu.

Funkce k této záložce:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Vytvořit vzkaz ctrl+M -  
Opravit F4 - U všech výše popsaných parametrů lze měnit nastavení jejich hodnot bez omezení. Změna v nastavení některých parametrů se projeví až při novém spuštění programu.
Občerstvit F11

V editačním režimu platí obdobné zásady jako pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro klasický režim editace v číselnících.