Kraje

Seznam krajů nadefinovaných v systému především pro účely zadávání údajů potřebných pro hlášení INTRASTAT, ale i pro jiné využití.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat IoT data

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Jedná se o jeden z číselníků, který se týká územního členění. Udává členění krajů dle NUTS3. Jednoduchý číselník umožňující zobrazovat, přidávat, opravovat, mazat atd. kraje lokální země.

Kraje se pak zadávají ve skladových řádcích dokladů, v položce Kraj původu, resp. Kraj určení a použijí se při sestavování výkazu INTRASTAT (pokud má daný řádek nastaveno, že se má promítnout do výkazu INTRASTAT, viz popis položky Do Intrastat na skladových řádcích). Pro urychlení zadávání dokladů je možno si nastavit kraj pro předvyplňování v údajích skladu, dále viz popis položky Kraj původu, resp. Kraj přijetí. Využívá se též v rámci segmentace trhu, viz např. reporty segmentace trhu a aktivit.

Na kraje jsou navázané jednotlivé okresy, viz popis v číselníku okresů. Propojení číselníků územního členění lze využít v rámci segmentace trhu, viz např. reporty segmentace trhu a aktivit.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.