Okresy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním okresu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód LAU1

Kód okresu podle LAU1. Používal se v číselníkových položkách pro zadání okresu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Pro zadání okresu ve Výkazu Trexima od verze 9.01. se používá hodnota zadaná v položce Kód LAU1.

Kód NUTS4

Kód okresu podle NUTS4 (podle členění EU), nyní již neplatné členění. Používal se v číselníkových položkách pro zadání okresu.

Do verze 8.04 se pro zadání okresu ve Výkazu Trexima použila hodnota zadaná v položce Kód NUTS.

Název okresu Název okresu (podle členění EU). Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným okresem jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Kraj

Kraj, do něhož daný okres patří. Zadáte kód kraje nebo vyberete z číselníku Krajů. Jak bylo řečeno v úvodní kap., systém už nehlídá, zda kód okresu odpovídá vybranému kraji.

Země Země, do níž daný okres patří. Zadáte kód země nebo vyberete z číselníku Zemí.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.