Skupiny záznamů - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných skupin záznamů pro danou agendu. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde objasníme pouze následující:

Název Popis
Výchozí

Informace, zda je skupina záznamů nastavena jako výchozí:

  • Ne - není nastavena jako výchozí ani globálně výchozí
  • Ano - pak je nastavena jako výchozí pro přihlášeného uživatele
  • Ano (globálně) - pak je nastavena jako globálně výchozí, tj. výchozí pro všechny uživatele, nemají-li výchozí skupinu pro sebe jinak
  • Ano (i globálně) - pak je nastavena jako výchozí přihlášeného uživatele a současně jako globálně výchozí

Nastavení se provádí funkcí Výchozí. Slouží pro přednostní výběr skupiny. Podrobněji viz Automatizace výběru skupiny.

Globální Informace, zda je skupina záznamů definována jako globální či nikoli. Viz položka Globální v definici skupiny.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle kódu
  • dle názvu

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných (jsou k dispozici jen v režimu velkého číselníku):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2 Umožní zadat novou skupinu záznamů.
Detail / Seznam F3
Opravit F4  
Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Skupinu záznamů lze libovolně smazat, žádná vazba na ni není pamatována.

Skupiny záznamů mohou být zapamatované jako výchozí nebo naposledy použité v profilu nějakého uživatele. Pokud tomu tak je a zapamatovaná skupina se nenajde při dalším otevření agendy daným uživatelem, viz Automatizace výběru skupiny.

Zkopírovat F9 Pokud si chcete definovat své vlastní skupiny, které se liší od některé existující pouze v drobnostech, pak může být kopie skupiny a její následná úprava nejrychlejší možností, jak toto provést.
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Podporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Úkoly - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nový úkol - -

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Výchozí -

Umožní nastavit vybranou skupinu jako výchozí případně jako globálně výchozí. Slouží pro přednostní výběr skupiny. Podrobněji viz Automatizace výběru skupiny. V závislosti na tom, zda je aktuální skupina záznamů globální či nikoli, se může jednat o funkční tlačítko s volbou:

Informace o tom, která skupina je výchozí a jak, viz sloupec Výchozí v záložce Seznam.

Funkce na panelu pro výběr záznamů z číselníku skupin záznamů:

Jelikož je číselník skupin záznamů vyvoláván jako výběrový je k dispozici Panel s tlačítky pro výběr záznamu z číselníku. Kromě funkčních tlačítek, které jsou na Panelu s tlačítky pro výběr záznamu k dispozici standardně, jsou zde následující funkce (a jelikož se jedná o funkce na panelu s tlačítky pro výběr z číselníku, jsou k dispozici jak v režimu velkého, tak malého číselníku):

Název Doplňující popis:
Výběr skupiny záznamů. Jedná se o jednu z možností přepínání mezi skupinami.
Jedna z možností, jak zavřít vyvolaný výběrový číselník.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.