Nastavení

V této záložce jsou k dispozici číselníky a agendy charakteru nastavení, které buď významově nepatří do žádné z jiných skupin, je-li nastaveno Uspořádání klasické v okně pro spouštění agend ABRA Gen, viz úvodní kap nebo jsou využívány z různých částí systému a nejsou tudíž do jiné konkrétní skupiny zařazeny. Najdete zde: