Fiskální období, výklad pojmů ze zákona

V této kapitole uvedeme výklad několika pojmů týkajících se období tak, jak je cituje zákon, jelikož v dalším textu se na ně můžeme odvolávat (např. z výkladu ročních odpisů majetku):

(Stav zákonů k 28.06.2012)