Fulltextové hledání - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Třída Viz popis stejné položky na záložce detail.
Indexy Pro všechna omezení za indexové údaje v této agendě platí následující: Pokud není zatržen parametr Rozšířit o doklady bez řádků, vyberou se takové doklady, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných indexových omezení.
Další popis položek z omezení za indexy
Rozšířit o doklady bez řádků Při zatržení budou do výběru zahrnuty i takové doklady, které nemají řádky.
Aktualizováno Viz popis stejné položky na záložce detail.