Jak začít používat skupinu SCM

Nejdříve musíte mít splněny podmínky pro provoz SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jelikož SCM je nadstavbou nad ostatními moduly, je třeba mít správně implementovány ty části, s kterými budete v SCM pracovat, tj. zejména skladové hospodářství, Objednávky, a pokud pracujete i s agendami výrobního charakteru, tak Výrobu, Kompletaci a Restaurační prodej.

Dále je třeba projít si výrobcem dodávané datové zdroje, definice sloupců bilance a sady datových zdrojů a zkontrolovat si, jestli definice odpovídají potřebám, které máte. Pokud ne, můžete si je upravit nebo si jejich úpravu objednat u servisní sítě výrobce.

Pro seznámení se s tím, z jakých záznamů datové zdroje data načítají a za jakých podmínek, můžete využít položku popis datového zdroje v jeho definici.

Pokud používáte defaultně dodávané datové zdroje, nezapomeňte vyplnit výchozí předpokládaný sklad pro SCM v parametrech řad Požadavků na výrobu a Výrobních příkazů.

Jelikož definice sloupců bilance a sady datových zdrojů patří mezi tzv. chráněné objekty, musíte mít pro ně správně nastavena přístupová práva, viz dále!

Pokud budete chtít tvorbu dokladů pro zajištění požadavků pomocí průvodce zajištěním co nejvíce automatizovat, pak si nadefinujte pravidla pro zajištění zdrojů. Pokud budete chtít využívat i funkcí pro zajištění (musíte mít splněny podmínky pro provoz skriptování, viz co je třeba k provozu skriptování), pak si nadefinujte odpovídající balíčky skriptů.

Je také vhodné zkontrolovat a příp. upravit nastavení všech parametrů systému v agendě Firemních údajů. Nejen parametrů v sekci Obecná nastavení, ale i ostatních, jelikož mohou významně ovlivnit chování systému. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.

Dále je nutné nastavení přístupových práv k objektům a zejména funkcím pro jednotlivé definované role či pro definované skupiny rolí a přidělení rolí uživatelům podle jejich pravomocí !!!

U všech výstupů, které budete chtít tisknout, byste měli zkontrolovat, zda vám vyhovují přednastavené dodávané tiskové formuláře. Jelikož tiskové výstupy jsou plně uživatelsky definovatelné, můžete provést jejich úpravy dle vlastních požadavků, příp. si jejich úpravy dle vlastních požadavků objednat u servisních oddělení dodavatele, resp. výrobce.