Ceníky

Seznam ceníků zadaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Položky Použití Změny cen Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě

  • stromového zobrazení.

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

V systému můžete definovat libovolné množství ceníků. U každého ceníku můžete nastavit vyloučení ze slev, nastavovat časové platnosti daného ceníku (a nastavit si, kdy mají být jednotlivé ceníky platné) a způsob zaokrouhlování cen. V záložce Položky pak definujete jeho obsah (tj. ceníkové položky, které obsahuje), konkrétní prodejní ceny těchto položek (pro nadefinované definice prodejních cen) pro jednotlivé jednotky, přičemž k dispozici je možnost rovnou porovnávat zadávanou prodejní cenu s cenou pořizovací či skladovou (a sledovat např. marži), lze zde provádět přecenění vybraných položek podle řady kritérií. K dispozici je i možnost sledovat změny cen položky v čase v rámci daného ceníku v subzáložce Vývoj ceny a to jak ve formě tabulky, tak ve formě grafu. Dále ke každému ceníku definujete jeho použití, tj. stanovíte, zda se má používat jako firemní, skladový nebo hlavní (a mít tak individuální ceny pro jednotlivé sklady či firmy). V záložce Změny ceny lze prohlížet požadavky na změny cen položek aktuálního ceníku vytvořené z agendy Požadavky na změnu ceny příp. zde lze vytvářet nové a legitimní požadavky lze akceptovat, což je jedna z možností, jak provádět přecenění. Jak se jednotlivé aktuálně platné ceníky a jejich prodejní ceny uplatní při stanovení prodejní ceny na dokladech s ohledem na celou řadu dalších kritérií, viz dále.

Dále je uvedeno:

Kromě běžných ceníků mohou existovat ještě akční ceníky, které dočasně překryjí ceníky standardní.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.