Skladové karty - záložka Skladové menu

Záložka slouží pro zobrazení položek Skladového menu, pod které patří aktuální skladová karta ze záložky Seznam.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Ke skladové kartě Zobrazuje identifikaci skladové karty (název), která patří pod položku skladového menu, tj. aktuální skladovou kartu ze záložky seznam.

Dále záložka Skladové menu obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:

Název Popis
Skladové menu Název položky skladového menu.
Nadřazená položka Název Nadřízené položky k aktuální položce skladového menu.
Výchozí Informace, zda je skladové menu pro aktuální skladovou kartu výchozí, tj. zda je uvedeno v položce Skladové menu aktuální karty v záložce Detail.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání skladových karet probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Přidat F2 -

Umožní připojit položku skladového menu z číselníku Skladové menu k aktuální skladové kartě. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané položky skladového menu z nabídnutého číselníku skladového menu. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za položky skladového menu, které dosud k dané kartě připojeny nejsou.

Zde přidaná skladová karta má v položce Výchozí vždy hodnotu Ne, tj. přidání pod aktuální skladové menu se projeví pouze v záložce Skladové menu v agendě Skladové karty, v položce Skladové menu v záložce Detail agendy Skladové karty se neprojeví. Změnu na Výchozí=Ano (a tím i vyplnění položky Skladové menu v záložce Detail agendy Skladové karty) lze provést pomocí funkce Výchozí v záložce Skladové menu v agendě Skladové karty.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Mohou nastat tyto situace:

 • K aktuální skladové kartě není připojena žádná položka skladového menu, tj. seznam v záložce Skladové menu je prázdný a položka Skladové menu v záložce Detail je také prázdná. - Pokud je pak:
  • v záložce Skladové menu pomocí funkce Přidat vybrána položka skladového menu, tak se:
  • v záložce Detail doplněna položka Skladové menu, tak se automaticky přidá nový záznam do záložky Skladové menu a nastaví se jako výchozí.
 • K aktuální skladové kartě je připojena právě jedna položka skladového menu označená jako výchozí, tj. seznam v záložce Skladové menu obsahuje jednu položku skladového menu označenou jako výchozí a položka Skladové menu v záložce Detail je vyplněna stejnou položkou skladového menu. - Pokud je pak:
  • v záložce Skladové menu pomocí funkce Přidat vybrána další položka skladového menu, tak:
   • není označena jako výchozí v záložce Skladové menu.
   • nijak neovlivní položku Skladové menu v záložce Detail.
  • v záložce Detail změněna položka Skladové menu, tak se automaticky změní také záznam v záložce Skladové menu a nastaví se jako výchozí.
  • v záložce Skladové menu pomocí funkce Odebrat odebrána výchozí položka skladového menu, tak se:
   • seznam v záložce Skladové menu vyprázdní.
   • automaticky vyprázdní také položka Skladové menu v záložce Detail.
  • v záložce Detail vyprázdněna položka Skladové menu, tak se automaticky odebere také záznam v záložce Skladové menu, tj. seznam se vyprázdní.
 • K aktuální skladové kartě je připojena právě jedna položka skladového menu označená jako nevýchozí, tj. seznam v záložce Skladové menu obsahuje jednu položku skladového menu neoznačenou jako výchozí a položka Skladové menu v záložce Detail je prázdná. - Pak:
  • pokud je v záložce Skladové menu pomocí funkce Přidat vybrána další položka skladového menu, tak:
   • není označena jako výchozí v záložce Skladové menu.
   • nijak neovlivní položku Skladové menu v záložce Detail.
  • v záložce Detail je položka Skladové menu nepřístupná.
  • je možné označit tuto položku skladového menu jako výchozí pomocí funkce Výchozí.
 • K aktuální skladové kartě je připojeno více položek skladového menu, tj. seznam v Záložce skladové menu obsahuje více než jednu položku skladového menu. - Pak:
  • pokud je v záložce Skladové menu pomocí funkce Přidat vybrána další položka skladového menu, tak:
   • není označena jako výchozí v záložce Skladové menu.
   • nijak neovlivní položku Skladové menu v záložce Detail.
  • v záložce Detail je položka Skladové menu nepřístupná.
  • pokud je v záložce Skladové menu pomocí funkce Odebrat odebrána výchozí položka skladového menu, tak: 
   • seznam v záložce Skladové menu neobsahuje žádnou výchozí položku skladového menu.
   • automaticky se vyprázdní položka Skladové menu v záložce Detail.
  • je možné označit aktuální položku skladového menu jako výchozí pomocí funkce Výchozí.
Odebrat F8 -

Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit položku skladového menu resp. označené položky od aktuální skladové karty. Daná položka skladového menu se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou položkou skladového menu a aktuální skladovou kartou.

Pokud se skladové kartě odebírá položka skladového menu, která je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní.

Výchozí Shift +F2 - Funkce umožní označit aktuální položku skladového menu v záložce Skladové menu jako výchozí. Funkce není k dispozici, pokud k aktuální skladové kartě není připojena žádná položka skladového menu nebo je k ní připojena právě jedna položka skladového menu označená jako výchozí.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.