Důležité změny ve verzích řady 20.1

Zde jsou uvedeny souhrnně změny, označené (!) , provedené do všech verzí řady 20.1, které nebyly paralelně provedeny do některé z nižších řad.

Kapitola vhodná pro uživatele, který přechází z nějaké nižší verze a chce seznam jen těch důležitějších zásahů, které jsou nové do verze 20.1, tj. do verzí nižších provedeny nebyly.