Uzávěrky DPH

Agenda umožňuje vytvářet přehledy DPH pro účely odevzdání přiznání a výkazů DPH (DPH přiznání, KV DPH/KH DPH, MOSS), vč. možnosti elektronicky podat příslušné DPH výkazy (DPH přiznání, výkazy KV DPH, KH DPH atd.) či si je případně i vytisknout. Zároveň si pamatuje seznam dokladů, z nichž byl výkaz sestaven, čímž umožňuje kontrolování uzavřeného období versus doklady a sledování, zda v příslušných dokladech nedošlo ke změnám vyžadujícím sestavení opravného či dodatečného přiznání vč. podpory pro jejich pohodlné sestavení. Má význam jen pro plátce DPH.

Agenda od v. 14.53 nahrazuje agendu Přehled DPH, co se týče pořizování DPH přiznání a výkazu KV DPH/KH DPH.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Účetnictví při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky DPH, je-li nastaveno Uspořádání klasické.