Okresy

Seznam okresů nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat IoT data

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Jedná se o jeden z číselníků, který se týká územního členění. Udává členění okresů dle NUTS4 resp. dle LAU1. Jednoduchý číselník používaný při zadávání okresů výkonů činnosti pro statistické účely, ale využívaný i jinde. U každého okresu je uveden jednak kód NUTS4 (podle členění EU) a jednak kód LAU1 (používán v hlášení Trexima).

Rozdělení podle NUTS4 je od 1.1.2008 nahrazeno klasifikací LAU1. Ta má jiné číslování pro okresy kraje Vysočina a také již nečlení Prahu na okresy. Rozdělení podle NUTS4 je již zastaralé.

Jedná se o podpůrný číselník potřebný např. pro evidenci údajů požadovaných pro statistické výkazy pro šetření o ceně práce. Využívá se též v rámci segmentace trhu, viz např. reporty segmentace trhu a aktivit.

Mezi číselníkem okresů a krajů existuje propojení. Propojení je v praxi dáno hodnotami kódů (prvních 5 znaků z kódu okresu by mělo udávat kód kraje). V systému ABRA Gen, aby bylo propojení jednoznačnější, má každý okres ve svých údajích zadán kraj, na který se váže. Podle krajů lze pak třídit a rozšířeně filtrovat. Pokud uživatel takové propojení zadá, systém ABRA už nehlídá, zda kód okresu odpovídá vybranému kraji, to už je na uživateli. Na okresy jsou navázané jednotlivé poštovní úřady, viz popis v číselníku poštovních úřadů. Propojení číselníků územního členění lze využít v rámci segmentace trhu, viz např. reporty segmentace trhu a aktivit.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.