Poštovní úřady

Seznam poštovních úřadů nadefinovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat IoT data

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nastavení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení

Popis ovládání a pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Položky z nadefinovaného seznamu pošt lze později využívat v zadávání PSČ resp. města v adresách v různých částech systému a dále je číselník využíván pro tiskové reporty z mezd a personalistiky.

Mezi číselníkem poštovních úřadů a okresů existuje propojení. V systému ABRA Gen, aby bylo propojení jednoznačnější, má každý poštovní úřad ve svých údajích zadán okres, na který se váže. Podle okresů lze pak třídit a rozšířeně filtrovat. Díky tomuto propojení bude možno alespoň orientačně určit, v jakém okresu a tím i kraji se nachází určitá poštovní adresa, pro kterou uživatel vyplnil PSČ. Propojení číselníků územního členění lze využít v rámci segmentace trhu, viz např. reporty segmentace trhu a aktivit. (Propojení nemusí být úplně přesné, pokud by si hranice okresů a hranice dodacích pošt neodpovídaly, nicméně pro reporty segmentace v tomto směru postačí alespoň přibližná data.)

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení.