Skupiny záznamů

Seznam skupin záznamů. Obsahuje skupiny záznamů, které jsou určeny pro ten číselník, odkud byl číselník skupin záznamů vyvolán.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Ochrana dat IoT data

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

 • omezovacího panelu
 • stromového zobrazení

Popis ovládání, společných prvků v číselnících a dalších pravidel obecně platných pro číselníkovou agendu viz Obecná pravidla - číselníky.

Číselník skupin záznamů slouží:

 • k definici skupin záznamů - tj. skupiny lze editovat, vytvářet nové a mazat je. Umožní vytvořit sadu podmínek pro načtení skupiny záznamů z číselníku.
 • k výběru skupiny, která se má aktuálně použít. Jedná se o jednu z možností přepínání mezi skupinami.

Číselník skupin záznamů funguje na obdobném principu jako ostatní číselníky v systému s jednou výjimkou:

 • Jedná se o číselník, který je výrobcem defaultně dodáván tak, aby NEBYL uživatelsky SPUSTITELNÝ jako samostatná agenda! Proto jej standardně NELZE spustit z okna pro spouštění agend (ikona agendy Skupiny záznamů v něm není běžnému uživateli standardně k dispozici)! Číselník skupin záznamů se standardně vyvolává pouze jako výběrový číselník, tedy do modálního okna, a je vyvolán defaultně omezený jen za ty skupiny záznamů, které se váží k tomu číselníku, odkud byl číselník skupin záznamů vyvolán a jedině v tom případě jej lze využít pro definici skupin záznamů!

  Zde je číselník vyvoláván jako velký číselník se záložkami Seznam a Detail. Režim velkého číselníku je určen zejména pro prohlížení a editaci definic skupin záznamů. Režim malého číselníku zde nemá význam, jelikož je určen pouze pro výběr.

  Je-li číselník skupin záznamů vyvolán samostatně, nebude korektně fungovat! Definice skupin záznamů je totiž pevně vázána na konkrétní číselník. Pokud je agenda vyvolána samostatně, není konkrétní číselník určen - proto většina funkcí týkajících se definice skupiny nebude fungovat vůbec nebo bude fungovat chybně!!!

  Pokud tedy máte v okně pro spouštění agend k dispozici i ikonu pro spuštění agendy Skupiny záznamů samostatně, požádejte servisního konzultanta o její zrušení a v žádném případě agendu takto nespouštějte!!!

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Nastavení a dále s obsahem kapitol Skupiny záznamů v číselnících a Skupiny versus filtrování či jiné omezení číselníků.