Našeptávač

Agenda slouží pro nastavení Našeptávače. Našeptávač je grafický prvek, který je dostupný pro editační číselníkové položky. Slouží pro rychlý výběr dat z číselníkových agend. Více viz Našeptávač - obecně.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Nástroje přizpůsobení při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Nástroje přizpůsobení, je-li nastaveno Uspořádání klasické.