Našeptávač - obecně

Našeptávač je grafický prvek, který je dostupný pro editační číselníkové položky. Slouží pro rychlý výběr dat z číselníkových agend. Uživatel tak nemusí v ideálním případě daný číselník vůbec otevírat. Pro jeho nastavení slouží agenda Našeptávač. Výsledek může vypadat např. takto:

Příklad "našeptaných" dat pro číselník Adresář firem na faktuře přijaté.

Našeptávač se zobrazí poté, co do příslušné editační číselníkové položky začnete psát a poté na chvíli přestanete. Délku prodlevy je možné uživatelsky nastavit parametrem DelayToShowWhisperer v konfiguračním souboru nexus.cfg. Nastavení je společné pro všechny zdroje (Doplňování, Rozšířené doplňování i Fulltext).

Našeptávač může mít v závislosti na nastavení několik částí. Každá část odpovídá jednomu zdroji, ze kterého se čerpají a následně našeptávají vyhovující záznamy. Na každé záložce se nachází zatržítko Používat, které umožňuje příslušný zdroj deaktivovat.

Pokud provedete update systému ABRA Gen z verze, která nepodporuje našeptávač pro určitý číselník a nová verze podporu našeptávače pro tento číselník obsahuje, v definici našeptávače pro daný číselník se automaticky zatrhne zatržítko Používat na zdroji Rozšířené doplňování. Současně se doplní potřebná data, aby bylo po update možné Rozšířené doplňování používat.

Pokud se podpora našeptávače pro daný číselník v rámci update nemění, zůstane zachováno nastavení používaných zdrojů z původní verze.