Skladové karty

Seznam hlavních skladových karet zadaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Seznam Detail Dílčí karty Skladové pohyby Odběratelé Dodavatelé Ceny Náhrady Skladové menu Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky. Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Evidence skladových karet je rozdělena do dvou částí, kde jedna obsahuje informace společné pro všechny sklady tzv. hlavní karty a druhá agenda obsahuje informace o kartách na konkrétních skladech tzv. dílčí karty. Detailněji viz kap. Věcný obsah - hlavní a dílčí karty. Hlavní karty mohou být několika typů: jednoduché, se šaržemi anebo se sériovými čísly. Kromě toho skladová evidence ještě podporuje práci s tzv. makrokartami a dále s obaly.

Ke každé kartě lze definovat libovolné množství jednotek, k nimž lze stanovit kromě jiných údajů i tzv. nedělitelná množství (skladové pohyby s danou jednotkou pak bude možno provádět pouze v celých násobcích zadaného nedělitelného množství), zadat sadu EAN kódů a evidovat fotodokumentaci.

Pro zadání údajů detailu hlavní karty je k dispozici celá řada podpůrných agend: skladové karty si pro pohodlnější a přehlednější orientaci ve skladu můžete zatřiďovat do uživatelsky definovaného hierarchického skladového menu, a to i do více větví najednou, je-li to potřeba. Viz položka výchozí skladové menu v údajích karty a dále záložka Skladové menu. Pro podporu nastavení automatického účtování a účetní předkontace lze pro karty definovat skladové typy, pro sledování konkrétního umístění jednotlivých skl. karet, např. v rámci skladu lze definovat číselník skladových míst, na kartách lze definovat, jaké tabulky dealerských nebo kusových slev pro ně mají platit pokud budete využívat některé slevy slevového systému apod.

Ke každé hlavní kartě dále můžete prohlížet její karty dílčí, příp. si přímo odtud vyvolat celou agendu dílčích karet a provádět v nich úpravy. Rovněž si přímo z agendy hlavních skladových karet ze záložky dílčích karet lze vyvolat agendu Skladových pohybů, agendu Pohybů rezervací a sledovat tak zarezervovaná množství apod., agendu Pohybů na objednávkách přijatých a sledovat stav objednaných položek, obdobně agendu Pohybů na nabídkách vydaných, Pohybů polohovacích dokladů apod.

U každé karty můžete dále pracovat se seznamem jejích odběratelů a dodavatelů (vybraných z adresáře firem) a přímo z agendy skladových karet pro ni můžete nastavovat prodejní ceny pro jednotlivé definice cen a jednotky v jednotlivých cenících.

Pro účely využití ve výrobních agendách lze rovněž k jednotlivým kartám zadávat tzv. náhrady, tj. jakými kartami mohou být nahrazeny, pokud při výrobním procesu nejsou samy na skladu k dispozici a lze provádět schvalování skladových karet.

Pokud používáte polohování, pak zde můžete sledovat, v kterých skladových pozicích je jednotlivé zboží uloženo. Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.