Souhrnné hlášení (ESL) - obecně

V této kap. je uvedeno: