Systémové požadavky (doporučený hardware a software)

Zde je uvedena doporučená konfigurace HW a SW, tj. HW/SW požadavky pro bezproblémový běh systému ABRA Gen pro klientské stanice a servery (aplikační, databázový atd.).