Seznam připravovaných legislativních změn pro rok 2021

Kapitola obsahuje stručný přehled připravovaných změn a úprav souvisejících s platnou legislativou, včetně jejich aktuálního stavu. Po dokončení a otestování jsou změny průběžně uvolňovány do distribuce formou automatických DBO aktualizací, ServicePacků nebo nových verzí.

Přehled odpovídá stavu ke dni 03.03.2021. Aktualizuje se jednou denně (kromě víkendů) po dobu aktualizace této nápovědy. Až se nápověda k této verzi ABRA Gen aktualizovat přestane, naleznete aktuální seznam připravovaných změn v ABRA Gen.

V budoucnu bude podobný přehled umístěn na Zákaznickém portále.

Další informace k legislativním změnám naleznete v PDF příručkách:

Připravované změny

Legislativní změny


# Oblast Název Termín Zdroj Verze / SP Automatické aktualizace
64602 Evidence pošty Nový Ceník služeb České pošty, platný od 1.1.2021 Dokončeno (verze, DBO) Česká pošta verze 21.1.1 DBO pro 20.3.12, 21.0.0
63012 Mzdy a personalistika (META) MZDY 2020, 2021 - Novela Zákoníku práce - výpočet nároku na dovolenou v hodinách Dokončeno (verze) 285/2020 Sb. verze 21.0.0  
65280 Mzdy a personalistika Ukončení poskytování první verze služby DZDPN Dokončeno (verze)   verze 21.1.1  
63751 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - daňový balíček - zavedení stravenkového paušálu Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.0.3 DBO pro 21.0.0, 21.1.1
63981 Účetnictví a DPH UC 2020 - Novela zákona o DP - změny v majetku od 1.1.2021 Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.1 DBO pro 20.0.5, 20.3.12, 21.0.0
65213 Účetnictví a DPH Vyloučení Velké Británie z obchodu v rámci EU Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.1 DBO pro 20.0.1, 20.0.5, 20.0.7, 20.1.2, 20.1.5, 20.2.2, 20.3.3, 20.3.6, 20.3.12, 21.0.0
65393 Majetek Legislativa 2021 - Mimořádné daňové odpisy v délce 12 a 24 měsíců Dokončeno (verze)   verze 21.0.3  
64708 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Daňový balíček - zrušení limitu daňového bonusu Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.4 DBO pro 21.0.0, 21.1.0, 21.1.1
65369 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - nová výše normativních nákladů na bydlení Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.4 DBO pro 21.0.0, 21.1.1
63683 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Zrušení superhrubé mzdy, vznik daňových tabulek se sazbou 15 a 23 procent Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.1 DBO pro 21.0.0
64435 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění Dokončeno (verze, DBO) 436/2020 Sb. verze 21.1.1 DBO pro 21.0.0, 21.1.1
64701 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Daňový balíček 2021 - Zvýšení slevy na dani na poplatníka Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.1 DBO pro 21.0.0, 21.1.0, 21.1.1
64730 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Zrušení solidárního navýšení daně (brutace) Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.0.3 DBO pro 21.0.0, 21.1.1
65247 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Nové formuláře k dani z příjmů pro rok 2021 Dokončeno (verze, DBO) § 35d odst. 5 a § 35d odst. 9 verze 21.0.3 DBO pro 21.0.0, 21.1.0, 21.1.1
65300 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Čtvrtletní výkaz o práci - Práce 2-04 Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.0.3 DBO pro 21.0.0, 21.1.0, 21.1.1
66094 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Nový tiskopis Přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI2020) Dokončeno (DBO)     DBO pro 21.0.0, 21.0.3, 21.1.1, 21.1.4
65370 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - maximální limit měsíčního daňového bonusu zůstává zachován Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.4 DBO pro 21.0.0, 21.1.1
65284 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Ohlášení povinného podílu OZP za rok 2020 Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.1 DBO pro 20.2.2, 20.3.6, 20.3.12, 21.0.0
64623 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Nová výše minimální mzdy Dokončeno (verze, DBO) §2 a §3 odst. 1 verze 21.1.0 DBO pro 21.0.0, 21.1.1
65325 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Zrušení superhrubé mzdy, zrušení solidární daně - tiskové sestavy Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.0.3 DBO pro 21.0.0, 21.1.0, 21.1.1
65504 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Potvrzení o zdanitelných příjmech 2021 Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.0.3 DBO pro 21.0.0, 21.1.0, 21.1.1
64432 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Nové redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu Dokončeno (verze) 435/2020 Sb. verze 21.0.0  
64611 Mzdy a personalistika Mzdy 2020 COVID - 2. vlna - změna ve výkazu Antivirus A -> Antivirus Plus Dokončeno (verze) MPSV verze 21.0.0  
64724 Mzdy a personalistika Mzdy 2020 - minimální průměrný výdělek ve výši minimální zaručené mzdy Dokončeno (verze) č. 285/2020 Sb verze 21.0.0  
64140 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Maximální vyměřovací základ SP Dokončeno (verze) 381/2020 Sb. verze 20.3.12  
63066 Mzdy a personalistika Mzdy 2020 - prominutí SP - Tisknout snížený VZ do sestav: Mzdové listy po období a Přehled za firmu Dokončeno (verze) MPSV verze 20.2.1  
66071 Účetnictví a DPH DPH 2021 - Nový tiskový formulář DPH přiznání a Souhrnného hlášení Dokončeno (DBO)     DBO pro 21.0.0, 21.0.3, 21.1.1, 21.1.4
65333 Účetnictví a DPH UC 2021 - daňový balíček - mimořádné odpisy - daňové odpisy nefungují správně Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.1.1 DBO pro 20.0.5, 20.3.12, 21.0.0
60370 Účetnictví a DPH UC 2020 CZ - změny v DPH od 1. 1. 2020: call-off stock, třístranné obchody Dokončeno (verze) 343/2020 Sb. verze 20.2.0  
63347 Mzdy a personalistika META - Mzdy 2021 - Nový typ placeného volna "akce pro děti a mládež" na 1 týden 01.01.2021 § 203a ZP připravujeme
64705 Mzdy a personalistika (META) Mzdy 2021 - Daňový balíček 2021 - novela zákona o dani z příjmů 31.01.2021   připravujeme
65153 Účetnictví a DPH UC 2021 - Nová verze KHDPH 03.01.04 31.01.2021 Daňový portál připravujeme
64735 Mzdy a personalistika Mzdy - Exekuční srážky - srážky z odstupného 31.03.2021 191/2020 Sb. připravujeme
64523 Účetnictví a DPH Změna zákona o DPH - nahrazení § 44 za § 46 31.03.2021   připravujeme
64238 Účetnictví a DPH DAP OSS - mimo EU režim - Přiznání k DPH platné od 1.7.2021 30.06.2021      
63753 Účetnictví a DPH META - UC 2021 - Režim jednoho správního místa se rozšiřuje o zásilkový prodej zboží 30.06.2021 Evropská směrnice    
64240 Účetnictví a DPH DAP OSS - EU režim - Přiznání k DPH platné od 1.7.2021 30.06.2021 Daňový portál    
65323 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Změny v Ročním zúčtování daně v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy 31.07.2021      
64042 Účetnictví a DPH Intrastat 2021, 2022 - změny v exportu Intrastatu - novela zákona o DPH 30.11.2021 Finančná správa    
65327 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Zrušení superhrubé mzdy, zrušení solidární daně - roční zúčtování za rok 2021 31.12.2021      
65885 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Zaměstnanec platící SP a ZP v zahraničí z EHP        
66003 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - COVID opatření - Příplatek k náhradě za karanténu a izolaci        
66274 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Změny v měsíčním vyúčtování programu Antivirus        
64206 Mzdy a personalistika Mzdy 2020 - COVID - Ošetřovné 2. vlna - zaměstnavatel musí žádost převést do digitální podoby a poslat na ePortál ČSSZ.   ČSSZ    
65502 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události        
65637 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Akce pro děti a mládež - výše náhrady