Zaúčtování skladových dokladů - doporučené postupy

Do verze 20.3 byla doplněna možnost předběžného účtování skladových dokladů, které nejsou uzavřeny skladovou uzávěrkou, ale byly pouze předběžně oceněny uzávěrkou "nanečisto". Rozšířila se tak množina scénářů, jak při oceňování/uzavírání/účtování skladových dokladů postupovat - dle konkrétní situace je možné volit různou posloupnost kroků a různou míru jejich automatizace.

V této kapitole stručně popíšeme dva možné scénáře (procesy):