Akce po... (insert/update/delete záznamu) - automatické volání reportů/exportů a uživatelské funkce

Zde naleznete popis, co jsou "Akce po ...", jaký je jejich princip a jak se používají: