Hlavní okno aplikace

Pracovní plocha - Kde se co nachází

Po spuštění agendy z okna pro spouštění agend se tato otevře do hlavního okna aplikace s obdobným uspořádáním a vzhledem jako má např. aplikace MS Outlook. Agend můžete mít najednou otevřeno i více a můžete se mezi nimi jednoduše přepínat.

Tlačítko v pravé horní části okna vyvolá hlavní menu. Pomocí možností ve volbě Agendy si můžete otevírat další agendy, zavírat agendy či se přepínat mezi současně otevřenými. Možnosti ve volbě Nastavení slouží k přizpůsobení vzhledu programu dle požadavků a nastavení zobrazení některých prvků. Ve volbě Funkce pak naleznete všechny funkce dostupné v dané agendě a její aktuálně zobrazené záložce. Nalevo od tlačítka jsou umístěna tlačítka pro přechod mezi záznamy. V levé části okna je panel otevřených agend pro zobrazení dlaždic reprezentující aktuálně otevřené agendy. Kliknutím na vybranou dlaždici se můžete mezi agendami přepínat (jedna z dalších možností, jak přepínat mezi otevřenými agendami). V pravé části okna je panel funkčních tlačítek pro spouštění vybraných funkcí (jedna z dalších možností, jak vyvolat některé vybrané funkce v daném místě programu). Uprostřed okna je zobrazena jedna z otevřených agend - tzv. aktuálně otevřená agenda.

Ve všech agendách (číselníkových, dokladových a ostatních) jsou k jednotlivým záložkám v programu interně definovány seznamy akcí, které jsou pak v dané záložce dané agendy k dispozici. Tyto akce se pak mohou provést (spustit) různým způsobem - mají většinou odpovídající položku v menu a v seznamu funkčních tlačítek, který je při pravém kraji hlavního okna aplikace. Seznam akcí, které jsou aktuálně k dispozici, se dynamicky mění podle aktuální záložky. Podle tohoto seznamu akcí se pak pro danou záložku vytváří odpovídající seznam funkčních tlačítek a položek v menu.

Jednotlivé části okna:

Příklad hlavního okna aplikace s aktuální agendou Faktury vydané a aktivní záložkou Detail.

 1. Panel záhlaví okna - Obsahuje logo aplikace, název produktu, název firmy, ke které jste aktuálně přihlášeni, ovládací prvky pro přesun mezi záznamy a pro vyvolání menu.
 2. Tlačítka pro přechod mezi záznamy.
 3. Tlačítko - vyvolá menu funkcí k dané agendě a aktuální záložce. V menu Nastavení plochy resp. Ostatní nastavení je řada možností nastavení zobrazení, v menu Funkce pak všechny aktuálně dostupné funkce, včetně informace o jejich klávesových zkratkách. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.
 4. Panel otevřených agend - Aktuálně otevřená agenda je zvýrazněna. K názvům otevřených agend je možno si nechat zobrazovat i horké klávesy pro rychlé přepínání mezi nimi. Panel otevřených agend je možno skrýt. Viz menu FunkceNastavení plochy.
 5. Tlačítka pro otevření/zavření další agendy (= jedna z možností, jak otvírat/zavírat agendy). Viz též Možnosti otevření agendy resp. Možnosti zavření agendy.
 6. Symbol pro zavření příslušné agendy (= jedna z možností, jak zavírat agendy). Zobrazí se po najetí myší.
 7. Panel funkčních tlačítek - Tlačítka pro spouštění vybraných funkcí dostupných v daném místě. Panel tlačítek je možno skrýt. Viz menu FunkceNastavení plochy.
 8. Plocha pro zobrazení vybrané agendy - Konkrétní vzhled záleží na typu aktuálně otevřené agendy. Typicky obsahuje záložky s funkčními tlačítky, informačními panely, vyhledávacími panely apod., ale může být i ve formě průvodce. Viz též Záložky a subzáložky a Průvodce.
 9. Záložky - Slouží k přepínání mezi jednotlivými částmi dané agendy. Některé záložky jsou obecnějšího významu a vyskytují se ve většině agend (např. záložky Seznam a Detail), jiné jsou zcela specifické a vyskytují se jen u dané agendy. Některé záložky obsahují další vnořené záložky, nazývané též subzáložky.
 10. Posuvník pro zobrazení dalších záložek, pokud je záložek větší množství a celý pruh pro jejich přepínání se nevejde na obrazovku. Podobný posuvník se může zobrazovat i u subzáložek.
 11. Subzáložky - Vnořené záložky.
 12. Funkční tlačítko - Jedna z možností pro vyvolání funkce. Viz též Funkční tlačítka a Zvýraznění stavů tlačítek .
 13. Funkční tlačítko s volbou - Multifunkční tlačítko pro více než jednu funkci. Viz též Funkční tlačítka s volbou (multifunkční tlačítka, multiakce).
 14. Tlačítko pro zobrazení dalších funkčních tlačítek, pokud se všechna nevejdou na obrazovku.
 15. Panel definovatelných údajů Detailu - Pro zobrazení libovolných údajů k aktuálnímu záznamu, dle přání uživatele. Obdobný může být i na záložce Seznam. Viz též Panel definovatelných údajů detailu a Panel definovatelných údajů seznamu.
 16. Editační položka. Viz též Editační položky obecně.
 17. Editační položka typu datum. Viz též Editační položky typu datum resp. datum a čas.
 18. Editační položka číselníková. Viz též Editační položky číselníkové.
 19. Přepínač (radio button). Viz též Přepínače (radio button).
 20. Předvolba (check box). Viz též Předvolby, zatrhávací položky neboli zatržítka (check box).
 21. Skrytý seznam (combo box). Viz též Skryté seznamy (combo box).
 22. Vertikální scrollbar (posuvník). Viz též Scrollbar (rolovací pás, posuvník).
 23. Horizontální scrollbar.
 24. Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách.
 25. Aktuální záznam. Viz výkladový slovník - aktuální záznam a Needitovatelný seznam (grid) - Tvary ukazatelů (indikátorů) na řádku.
 26. Informační panel.
 27. Omezovací panel - Panel omezení s informací o aktuálně zvoleném omezení (jen v dokladových agendách). Filtrační panel - Panel s informací o aktuálně zvoleném filtru (jen v číselnících). Viz funkce Filtrovat.
 28. Lišta oblíbených omezení - Lišta v panelu omezení s tlačítky nebo e-linky pro rychlou volbu některé z definic omezení.
 29. Panel pro fulltextové hledání.
 30. Prvky pro ovládání hledání v panelu fulltextového hledání.
 31. Jiný typ funkčního tlačítka.
 32. Variantní formulář - Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář. Více viz kap. Variantní formuláře - obecně.
 33. Stavový řádek - Lišta s možností zobrazit si informace o aktuálně přihlášeném uživateli, firmě, spojení na databázi atd. a dále s informací o svátcích.
 34. Speciální grafické prvky - např. pro ověření DIČ v systému VIES
 35. Barevné rozlišení - Barevný puntík umožňující rozlišení v případě provozu více spojení či více systémů ABRA Gen.
 36. Lišta pro zvláštní upozornění.

 

Kromě výše uvedených může obsahovat i další prvky, které nejsou zobrazeny na uvedeném obrázku:

Kompletní výčet viz Základní ovládací prvky v okně. Viz též Pozice a velikost okna. Vzhled okna se samozřejmě může v různých verzích drobně lišit.

Vzhled hlavního okna aplikace je do značné míry uživatelsky přizpůsobitelný (lze např. potlačit zobrazování panelu otevřených agend, panelu tlačítek, seznamu na jiných záložkách apod. s možností obnovy výchozího nastavení zobrazení).Přes pracovní plochu hlavního okna aplikace může být vyvoláno i nějaké modální oknoClosed Ve Windows se takto nazývá okno, které když je vyvoláno na obrazovku "zastíní" všechna ostatní okna a není možné je odsunout do pozadí, aniž se s ním uživatel přímo "vypořádá" (tj. stiskne OK, zrušit, atd.). Typicky se vyskytuje v případech hlášení o chybách systému, interaktivních dialozích apod. Opakem je nemodální okno.. Jedná se např. o následující případy:

Přes pracovní plochu hlavního okna aplikace může být vyvoláno i nějaké modální oknoClosed Ve Windows se takto nazývá okno, které když je vyvoláno na obrazovku "zastíní" všechna ostatní okna a není možné je odsunout do pozadí, aniž se s ním uživatel přímo "vypořádá" (tj. stiskne OK, zrušit, atd.). Typicky se vyskytuje v případech hlášení o chybách systému, interaktivních dialozích apod. Opakem je nemodální okno.. Jedná se např. o následující případy: