Menu

V pravé horní části hlavního okna aplikace se nachází hlavní menu funkcí pro aktuálně otevřenou agendu. Menu se zobrazí po kliknutí na ikonu hamburgeru v pravém horním rohu nebo pomocí F10. (Též říkáme, že se menu "rozbalí".) Jaké položky jsou k dispozici v rozbaleném menu v momentě jeho vyvolání, závisí na tom, v jakém místě programu se právě nacházíte.

Příklad menu vodorovného s rozvinutým svislým menu, kde funkce F2 má i podmenu. ABRA vzhled.

Aktuální položka je barevně zvýrazněna. Má-li volba v menu další podvolby, je u ní znak , který uvozuje, že volba menu se dále větví. Pohybovat po jednotlivých volbách a úrovních menu můžete myší nebo z klávesnice, viz dále. Menu se ihned interaktivně rozbaluje/sbaluje doprava příp. doleva podle místa na obrazovce a podle úrovně menu. Pomocí možností ve volbě Agendy si můžete otevírat další agendy, zavírat agendy či se přepínat mezi současně otevřenými. Možnosti ve volbě Nastavení slouží k přizpůsobení vzhledu programu dle požadavků a nastavení zobrazení některých prvků. Ve volbě Funkce pak naleznete všechny funkce dostupné v dané agendě a její aktuálně zobrazené záložce. Viz též Funkce, klávesové zkratky. Jedná se o jednu z možností, jak spouštět funkce.

Pokud jsou v menu volby pro dvoustavové nastavení typu vypnuto/zapnuto, pak je stav zapnutí dané volby graficky zvýrazněn. Viz piktogram . Obdobně, pokud se jedná o volbu menu, která má více podvoleb (více variant, z nichž lze zvolit jednu), pak je graficky zvýrazněna aktuálně vybraná podvolba:

Příklad voleb v menu Nastavení, kde je zobrazen jednak příklad grafického zvýraznění indikujícího stav "zapnuto" u dvoustavové volby menu a jednak indikujícího vybranou variantu u volby menu s více podvolbami. Vzhled podle Window

Kromě výše popsaného menu existuje ještě lokální menu. Pro pohyb v lokálním menu a vyvolání nabídek lokálního menu platí shodná pravidla jako pro rozbalené svislé menu, viz dále.

Dále viz: