Panel funkčních tlačítek

V pravé části pracovní plochy hlavního okna aplikace se může nacházet (podle typu agendy) panel tlačítek:

Vzhled Windows 7: ABRA vzhled:
Příklad panelu tlačítek

Obsahuje funkční tlačítka nebo funkční tlačítka s volbou (multifunkční tlačítka).

Pokud agenda obsahuje více funkčních tlačítek, než se vejde do aktuální velikosti okna se systémem ABRA Gen, a tudíž se všechna tlačítka pod sebe nevejdou, objeví se ve sloupci tlačítek speciální tlačítko s významem Další tlačítka , po jehož stisknutí se zobrazí další funkční tlačítka:

Vzhled Windows 7: ABRA vzhled:
Příklad panelu tlačítek s tlačítkem Další tlačítka v agendě
Nabídky vydané zobrazené v malém okně

 

Pohybovat se po panelu tlačítek můžete následujícími způsoby:

  • z klávesnice tabulátorem, tj. Tab resp. Shift+Tab

Aktuální položka je zvýrazněna. Např. v příkladu na obrázku je to položka Nový (představuje funkci pro zadání nového dokladu).

Skrytí/odkrytí panelu tlačítek:

Spustit funkci z panelu tlačítek můžete následujícími způsoby:

  • najedete tabulátorem na požadované funkční tlačítko a stisknete Enter
  • kliknete na něj myší

Funkce lze obecně spouštět i jinými způsoby.

Funkce, které nejsou z daného místa programu přístupné, tj. nemají smysl (např. funkce Oprava dokladu, je-li seznam dokladů prázdný), či z jiného důvodu je nelze spouštět (např. v režimu editace záznamu nelze spouštět jiné funkce apod.), jsou vykresleny šedě, jsou tzv. "disablovány" nebo nejsou vůbec nabízeny.

V takovém případě příslušnou funkci nelze pochopitelně spustit ani žádným jiným způsobem.

Funkce aktuálně nabízené v panelu tlačítek:

Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole Hlavní okno aplikace, funkce aktuálně nabízené v panelu tlačítek se dynamicky mění podle konkrétního místa programu (a to podle seznamu akcí (funkcí) definovaných výrobcem k danému místu programu). Tj. mění se jednak podle typu agendy (tj. různé agendy mohou obecně mít různé funkce v panelu tlačítek), jednak podle otevřené záložky v dané agendě (tj. různé záložky mohou obecně mít různé funkce v panelu tlačítek), dále rovněž dle stavu programu v záložce (tj. např. v režimu editace jsou k dispozici mj. i funkce pro uložení a zrušení změn, které jinak k dispozici nejsou apod.), ale i podle stavu aktivací, příp. instalovaných částí programu. Viz též závěrečný příklad v kap. popisující menu.

Pro nabídku tlačítek platí:

  • V panelu tlačítek je vždy JEN podmnožina funkcí, které jsou pro dané místo programu dostupné paralelně z menu funkcí. (Tzn. že ne všechny funkce dostupné v daném místě programu musí mít nutně odpovídající funkční tlačítko v panelu tlačítek).

Zobrazování panelu tlačítek lze potlačit pro aktuálně přihlášeného uživatele ve volbě Nastavení plochy - Skrýt panel funkčních tlačítek v menu Nastavení.