Klávesnice a myš

V této kapitole jen pro úplnost zmíníme názvy některých kláves s jejich typickým rozložením na klávesnici a dále pojmy používané pro běžnou práci s myší. Tato kapitola je určena výhradně pro naprosté začátečníky, uživatel zběhlý v práci s PC se jí nemusí vůbec zabývat.

Zde naleznete:

Dále viz kap. Klávesové zkratky, kde naleznete přehled nejčastějších klávesových zkratek a akcí s nimi spojených v ABRA Gen i ve Windows systémech obecně a dále kap. Standardizované funkce ABRA Gen, kde naleznete přehled dalších klávesových zkratek používaných pro typizované operace v ABRA Gen (se shodným nebo obdobným významem takřka ve všech agendách ABRA Gen).

Klávesové zkratky umožňují uživateli pohodlné ovládání z klávesnice mnohdy mnohem rychlejší než ovládání myší. Použití myši není totiž vždy nejvýhodnější. V rychlosti nemá klávesnice zatím konkurenci. Téměř všechny operace a příkazy, které lze provést pomocí myši, lze díky kombinacím kláves uskutečnit rychleji použitím klávesnice. Klávesové zkratky umožní provést požadovaný úkon mnohem rychleji než několikeré klepnutí myší. Práce s programem bude rychlejší, protože nebudete ztrácet čas přemísťování ruky mezi klávesnicí a myší.