Možnosti spouštění funkcí

Funkce systému ABRA Gen lze spouštět několika způsoby, přičemž ve většině případů je k dispozici více způsobů najednou a uživatel si může vybrat ten, který mu nejvíce v daný moment vyhovuje. Navíc pro každý způsob existuje většinou více možností v ovládání (např. chcete-li funkci spustit z menu, můžete ji spustit myší nebo klávesnicí nebo kombinací obou - tyto možnosti vyplývají z toho, jakým způsobem lze daný prvek ovládat a jsou popsány vždy spolu s příslušným prvkem):

Použití klávesové zkratky je nejrychlejší způsob, jak danou funkci spustit, zejména v případě, že upřednostňujete ovládání z klávesnice nebo jste v okamžiku zadávání dat z klávesnice.

Platí, že všechny funkce dostupné v daný okamžik v menu funkcí nemusí nutně mít klávesovou zkratku, nemusí mít ikonu v panelu nástrojů ani nemusí mít adekvátní funkční tlačítko v panelu tlačítek.

Pokud funkce není v dané chvíli z daného místa programu přístupná, pak v daném místě buď není zobrazena vůbec (používá se např. u funkčních tlačítek) anebo je tzv. "vypnuta", tj. ve stavu "disable", tj. graficky světle šedě prosvícena (ikona na panelu nástrojů, volba v menu včetně klávesové zkratky, ale také i funkční tlačítko). Objasníme na příkladu:

Mějme otevřenu číselníkovou agendu Způsobů dopravy, ale dosud nemáme žádný způsob nadefinován. Funkce Oprava F4 tedy v daný moment není smysluplná a jak položka v menu, tak ikona v panelu nástrojů a funkční tlačítko jsou ve stavu "vypnuto", nejsou tedy k dispozici pro spuštění:

nebo