Nastavení tisku/exportu po uložení záznamu

Funkce Nastavení tisku po uložení slouží pro nastavení, co se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě, tj. zda se nemá vykonat nic, či zda se záznam má vytisknout nebo vyexportovat a jakým způsobem. Jedná se tedy o možnost, jak vyvolat automatické provedení tisku/exportu záznamu, zde v závislosti na jeho editaci a uložení.

Další možnost automatického vyvolání tisků/exportů (a to i více najednou a nejen po editaci) je pomocí externího souboru Action.cfg. Viz Akce po ...(insert/update/delete záznamu) - automatické volání reportů/exportů.