Funkce, klávesové zkratky

Jedním z kladů systému ABRA Gen je jednotné ovládání, používané v celém systému. V jednotlivých agendách jsou tedy využívány funkce téhož jména a klávesové zkratky s týmž nebo velmi podobným významem. Funkce mohou být dostupné v různých částech hlavního okna aplikace. (Viz kap. Hlavní okno aplikace.)

Seznam téměř všech funkcí, které lze v dané agendě systému ABRA Gen na dané záložce a v dané situaci použít, vždy naleznete v hlavním menu aplikace. Viz Funkce. Některé funkce mohou být sdruženy do skupiny jako podvolby nějaké hlavní funkce (jedná se pak o tzv. multifunkci).

Příklad zobrazení dostupných klávesových zkratek pro funkce dostupné v konkrétní agendě.

Funkce jsou dále dostupné na panelu funkčních tlačítek či jinde v okně. (V panelu funkčních tlačítek nemusí být všechny, ale pouze jejich podmnožina).

Příklad zobrazení klávesové zkratky v popisku (tooltipu).

Dále mohou být k dispozici funkce tzv. sekundárního ovládání. Ty mají podobu funkčních linků. Typicky se vyskytují v lištách navigátorů.

Příklad zobrazení funkčních linků a klávesové zkratky v popisku (tooltipu).

Může jít i o multifunkční linky (funkce s podvolbou), které lze rozkliknout.Má-li funkce ABRA Gen klávesovou zkratku, pak je tato vždy v hlavním menu aplikace ve volbě Funkce uvedena. Pokud zde u dané funkce resp. jejích podvoleb kl. zkratka není uvedena, znamená to, že daná funkce v dané agendě kl. zkratku nemá. Pokud je funkce dostupná i v panelu tlačítek či jinde v hlavním okně aplikace, pak je informaci o klávesové zkratce uvedena rovněž v popisku (tooltipu) odpovídajícího funkčního tlačítka. Pokud se jedná o multifunkční tlačítka (tj. funkce má nějaké podvolby), pak je klávesová zkratka typicky jen u první volby. Mají-li klávesovou zkratku i ostatní volby, pak je to u nich uvedeno.

Systém ABRA Gen dále používá klávesové zkratky pomocí klávesy levý Alt - tzv. horké klávesy. nejen pro funkce a funkční tlačítka, ale i různé jiné prvky a položky v okně. Po stisku této klávesy v kombinaci (současně) s podtrženým písmenem se pak vyvolá daná akce (např. systém se přepne na danou záložku, kurzor se posune na danou položku atd.). V závislosti na nastavení operačního systému se podtržené klávesy mohou objevovat až po stisku Alt. Viz též horké klávesy. Např. pokud stisknete Alt+O, zobrazí se záložka Osoby:

Příklad zobrazení horkých kláves

Dále naleznete přehled klávesových zkratek a popis standardizovaných funkcí: