Funkční tlačítka

Funkční tlačítka jsou prvky, po jejichž stisku je vyvolána akce spojená s tlačítkem. Typicky se jedná o jednu z možností, jak spouštět funkce dostupné v dané agendě, viz panel tlačítek hlavního okna aplikace resp. viz Možnosti spouštění funkcí. Funkční tlačítka ale mohou sloužit i k jinému účelu než spuštění funkce a mohou být umístěna i v jiných částech hlavního okna aplikace, např. na liště navigátorů, jako součást panelu pro výběr záznamů, nebo obecně kdekoli v záložkách Detail resp. jiných záložkách či v jednotlivých oknech průvodců.