Funkční tlačítka s volbou (multifunkční tlačítka, multiakce)

Na některých místech systému se místo běžných funkčních tlačítek vyskytují tlačítka, která jsou spojena s více akcemi a u kterých můžete zvolit, jaká přesně akce se má po stisku tlačítka provést. V tom případě je u příslušného funkčního tlačítka k dispozici navíc speciální tlačítko pro vyvolání nabídky podvoleb , které mj. indikuje, že se jedná o multifunkční tlačítko.