Parametry spuštění (dříve Pojmenované skripty)

Parametry spuštění (dříve tzv. Pojmenované skripty) jsou definice běžných ABRA výrazů (expressions), které mají přiřazeno určité jméno. Jsou definované v rámci definic tisk. sestav či exportů. Jedná se v zásadě o nějaký výraz, který se v rámci zpracování výstupu vyhodnotí a vrátí nějaký výsledek. Výsledkem může být např. jméno souboru, název tiskové sestavy, ale i např. adresa firmy použité v hlavičce tištěného dokladu, e-mailová adresa, na kterou má být výstup zaslán apod. Příslušný výsledek se použije při zpracování konkrétního tiskového výstupu.