Struktury a definice systému (GenDoc.chm)

Popis struktur a definic tabulek, domén, business objektů atd. pro jednotlivé moduly ABRA Gen je k dispozici v samostatné chm dokumentaci GenDoc.chm.

Dokumentace GenDoc.chm je součástí komplexu dokumentace a je dodávána v rámci instalace ABRA Gen. Jak ji spustit, viz jak vyvolat nápovědu.