Časový plán

Agenda umožňuje si zobrazovat časové plány podle zadaných aktivit a pořizovat různé přehledy.

Typ agendy: Ostatní
Obsažené části: Tabulka Gantt diagram

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky CRM či Projektové řízení.

Jedná se o nástroj, který lze použít k zobrazování aktivit a k další práci s nimi. Agenda Časový plán je v podstatě pouze jiným pohledem na již existující aktivity. A to jak ve formě tabulky (v subzáložce Tabulka), tak ve formě diagramu (v subzáložce Gantt diagram).

Může sloužit např. pro zobrazování vytížení jednotlivých pracovníků (rolí) a pro rychlé vyhledání volného času pro naplánování servisního zásahu. Může se ale využít i jiným způsobem, např. pro blokování firemních vozidel, jednacích místností a jiných zdrojů (projektory, …).

Vzhled vašich časových plánů je možné definovat pomocí funkce Definice pohledů v menu Nastavení této agendy. Podrobněji viz Nadefinování definic pohledů. Každá definice pohledu mj. určuje, jaké role (resp. jejich aktivity z vybraných řad aktivit) se mají v plánu aktuálně zobrazovat a jaký má být časový interval denního zobrazení (po 1/2 hodině, po hodině, po dvou, ...). Po vytvoření definic pohledů si pak v liště, umístěné v horní části pracovní plochy časového plánu, v poli Definice zvolíte, která definice pohledu se má v plánu aktuálně zobrazit, a v navigátoru pro volbu časového úseku zvolíte, k jakému datu a v jakém časovém intervalu (den/týden/měsíc). Podrobněji viz Volba aktuálního zobrazení a pravidla pro zobrazování. V zobrazeném plánu můžete jednotlivé události (aktivity) nejen prohlížet, upravovat, přesouvat či mazat, ale můžete rovnou odtud i zadávat nové a to i metodou drag-and-drop. Více viz Funkce k agendě Časový plán. Dokud neexistuje žádná definice pohledu nebo pokud nejsou do dané definice vybrané žádné role, není v plánu zobrazeno nic a nelze do něj ani nic přidávat. Kromě nadefinovaných pohledů, se může v plánu vyskytnout i pohled dočasný a to při využití plánu v kombinaci s projektovým řízením. Více viz funkce Naplnit.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).